Udskriv denne side

Hunde

Kranio Sakral Terapi til hunde har vist sig at være særdeles funktionel.

Hunde er ikke belastet af forkerte arbejdsstillinger, og forholdsvis få er udsat for så opslidende belastninger som f.eks. rideheste, så det man oftest møder af skader hos hunde er akut opstået eller smerter affødt af f.eks. HD, AD, spondolose eller gigt.

Mht. behandling afstedkommer disse faktorer to forskellige scenarier, idet den akut opståede skade bør kunne afhjælpes med få behandlinger, hvorimod kroniske lidelser vil kræve gentagne periodevise behandlinger for at kunne opretholde et liv med færrest mulige symptomer.

Indimellem disse ser det dog ud til, at der findes en gruppe af hunde, der uden påvisning af forandringer i skelettet, eller akutskader, har muskulære problemer, der er vanskelige at diagnosticere. Hunden virker nedstemt og på trods af ingen konkrete symptomer fornemmes alligevel en generel mistrivsel i større eller mindre grad. Disse hunde viser sig ofte at være særdeles stramme og spændte i muskulaturen omkring atlas og axis, og desuden at være påvirket i korsbenet. Det være sig alt fra subluxationer (låsninger), spændinger til direkte roteret korsben. Kombinationen af ubalancer mellem nakke og korsben har i allerhøjeste grad betydning for hele kroppen, og selvom det tilsyneladende ”kun” er spændinger, opleves en betydelig optimering af velværen når dette forhold er på plads. Kroppen virker ganske simpelthen ikke optimalt, nerveimpulser påvirkes, affaldsstoffer ophobes, kroppen svækkes og i yderste konsekvens laves nydannelser, som kroppen forsøger at bruge som kompensation de steder den er svag. Disse nydannelser er ofte årsag til stor smerte da risikoen for at nerver afklemmes er overhængende.

Løsning af kranieknoglerne efterfølges af afspænding af nakke- og ryghvirvler, nænsomt og uden tvang og chok, samtidigt med at bindevæv, muskulatur og ligamenter løsnes op i hele overlinjen. Dette kombineres om nødvendigt med trykpunktsmassage, og en virkning vil umiddelbart kunne ses, idet mobiliteten straks forøges. Den optimale virkning af behandlingen vil dog oftest fås efter 48 timer, og herefter vil man opleve en betydelig forøgelse af velværen. Det vil som oftest være nødvendigt at gentage behandlingen efter en uge for at undgå kroppen falder tilbage i sin gamle position. Herefter vurderes det hvor ofte behandling vil være nødvendig.

En væsentlig faktor der i høj grad påvirker hunden, er ejerens tackling af hundens symptomer. De tider hvor hunden blot var noget der var der så længe det nu varede og ellers blev skiftet ud når den ikke kunne mere, er slut og langt de fleste i dag opfattes som familiemedlemmer, hvis velbefindende i højeste grad ligger familien på sinde. Derfor bør placebo-effekten af en KST-behandling absolut ikke undervurderes. Ejerens humør påvirkes i stor grad af vores kæledyrs velbefindende og ikke-diagnosticerbare smerter eller ubehag hos hunden er ofte årsag til uro og bekymring. Disse signaler er hunden langt bedre til at opfatte end vi aner, og dette forhold vil ofte have en selvforstærkende virkning, der giver anledning til yderligere mistrivsel. Derfor vil en umiddelbar forbedring af hundens velvære ligeledes have en selvforstærkende virkning idet hundens forbedrede tilstand vil have indvirkning på ejerens humør, der ligeledes vil påvirke hunden og forstærke virkningen af behandlingen.

Som supplement til selve KST-behandlingen vil det vil være muligt selv at lære nogle enkle metoder til at stimulere behandlingen.

Jeg har på det seneste mødt hunde med forskellige svære skader fra ophold på trampoliner! Jeg må på det kraftigste fraråde at man tager sin hund med på trampolinen!

Udførelse af stillpoint